Uprava tvrtke DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o. izjavljuje da je usvojena politika upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 (PDF):
1.Stalno poboljšanje zadovoljstva kupaca
2.Stalno provođenje korektnog odnosa s dobavljačima
3.Stalno poboljšanje odnosa sa zaposlenicima
4.Stalno povećanje prihoda po zaposleniku
5.Stalno poboljšanje kvalitete usluge.
DOK-ing RAZMINIRANJE d.o.o. ima za cilj realizirati poslove pretraživanja i/ili razminiranja uz postizanje potpune očišćenosti prostora radilišta od MES-a NUS-a i njihovih opasnih dijelova, u skladu sa važećim Zakonom o humanitarnom razminiranju i Pravilnikom o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja. Odgovorna osoba na radilištu (za utvrđivanje/ potvrđivanje kvalitete) je voditelj radilišta. DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o. poslove pretraživanja i/ili razminiranja neće započeti dok uz radilište ne osigura sanitetsko osiguranje (liječnik, medicinski tehničar, vozilo hitne medicinske pomoći s vozačem i propisanom medicinskom opremom) i uspostavi neprekidan i neposredan sustav veza, za što je odgovoran voditelj radilišta. DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o. za obavljanje poslova pretraživanja i/ili razminiranja koristi isključivo opremu (strojeve za razminiranje i zaštitnu opremu) koja je testirana od strane HCR CTRO i ima valjanu ocjenu upotrebljivosti/sukladnosti, u skladu sa važećim Pravilnicima. Internu kontrolu organiziraju voditelji pirotehničkih skupina i za rad svoje skupine su neposredno odgovorni voditelju radilišta.
________________________________________
POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA ISO 14001:2004 (PDF)

„Misli danas za bolje sutra“
Zaposlenici DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o. svjesni su važnosti očuvanja okoliša.
Čist i zdrav okoliš uvjet je opstanka čovjeka danas i naših budućih naraštaja.
Uspostavljeni i implementirani sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004 obvezuje nas:
•Poštivati zakonske propise
•Smanjiti koliko je moguće negativan utjecaj na okoliš i zagađenja
•Kontinuirano educirati i osvješćivati zaposlenike o važnosti očuvanja okoliša
•Godišnje procjenjivati svoje aspekte okoliša, te donositi mjere i programe za poboljšanje
•Informirati sve zainteresirane partnere o aktivnostima zaštite okoliša
Ovom politikom zaštite okoliša obvezuju se svi zaposlenici, zajedno sa Upravom društva, sudjelovati u razvoju učinkovitog sustava upravljanja okolišem i njegovog stalnog unapređivanja radi sprečavanja onečišćenja okoliša.