Članovi Uprave društva:

Igor Pavlović

Direktor- sektora za komercijalne poslove

telefon: +385 1 2481 319

e-mail: : i.pavlovic@uxor.hr

 

Janko Gogolja

Predsjednik Nadzornog odbora

e-mail: : j.gogolja@uxor.hr

 

Adresa:

DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o.

Selska cesta 90 b

10000 Zagreb, Croatia

telefon: 01/ 2481 334

fax: 01/ 2481 365

e-mail: : info@uxor.hr

________________________________________

OIB 82152372584

EORI HR82152372584

EU VAT: HU26914673-2-51 (za poslovanje u Mađarskoj)

EU VAT: HU24292764-2-13 (ogranak u Mađarskoj)

MB 1418483

MBS 080265501 registered in the Commercial Court in Zagreb

IBAN: HR8323400091110530395, Privredna banka Zagreb, Zagreb

IBAN: HR2424880011500115676, BKS banka, Zagreb

IBAN: HR2024880011100119661, BKS banka, Zagreb

Temeljni kapital: 392.000,00 kn, uplaćen u cijelosti;